Stöd för egna fonter

Stöd för egna fonter

Nu kan man ladda upp egna fonter för att man lättare ska kunna hålla sig till sin grafiska profil.

Om man tidigare var beroende av att lägga texten i de uppladdade bilderna så har det blivit mer flexibelt att nu kunna ändra innehållet.
Följande filfontsformat stöds ttf, otf, eot, svg, woff. Man laddar upp fonten i sitt mediabibliotek och sedan finns den klar att användas i text editorn.

Vill man bara ha ett större urval så kan man använda sig av Google fonts och ladda ner och upp de typsnitt som finns där.

Publicerad: 2015-09-21

<exp>artikelLista:142</exp>

Vi gillar våra kunder och har plats för fler

 

MyDisplay c/o Dotware AB, Fyrbåksvägen 1, 722 10 Västerås, Tel: 0735 - 72 86 65, Mail: info@mydisplay.tv

MyDisplay är ett affärsområde inom Dotware AB