Kakor (cookies)

På dotware.se använder vi oss av kakor, cookies på engelska. Av 6 kap. 18 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation framgår att den som besöker en webbplats med kakor ska få information om att webbplatsen skapar kakor, vad dessa används till och hur användning av kakor kan nekas.
 
Besökaren ska dessutom lämna sitt samtycke till att kakor används.
 
Post- och telestyrelsen (PTS) rekommenderar också att det på webbplatsen framgår vad de olika kakorna heter, till vilket domännamn de hör, vilken data som lagras i kakorna och hur länge de sparas i besökarens webbläsare. Det bör också tydligt framgå om informationen kommer från eller lämnas ut till tredje part.
 

Vad är en kaka?

En kaka är en liten textfil som lagras på besökarens dator, det vill säga din dator, och används till att analysera hur besökarna använder webbplatsen. Det finns två olika typer av kakor, dels temporära, tillfälliga kakor, och dels sådana som lagras under en tid.
 

Så används kakor på dotware.se

 • När du svarar på eller skickar in ett formulär sparas en kaka i din dator som kommer ihåg att du har svarat på formuläret. En kaka håller också koll på att du har svarat på medgivandet om kakor.
 • När du gör en inloggning på webbplatsen används kakor för att lagra inloggningsinformationen.
 • Kakor används även för att få ut besöksstatistik.

Dessa kakor används på dotware.se

 • PHP_SessionId – Används för att förbättra funktionaliteten på webbplatsen. Försvinner när du stänger webbläsaren.
 • _AgreeCookie - Används när du på dotware.se medger att kakor används. Lagras i sex månader.
 • _ga – Används för att få ut besöksstatistik och lagras i två år.
 • _gat – Används för att få ut besöksstatistik och lagras i 10 minuter.

Besöksstatistik och tredje part

Besöksstatistiken används för att förbättra webbplatsen och användarnas upplevelse av den. På dotware.se använder vi analysverktyget Google Analytics för detta ändamål. I samband med det vidarebefordras information till och lagras av Google på servrar i USA.

När vi använder Google Analytics tar vi exempelvis ta reda på:

 • Hur många besökare och sidvisningar vi har på dotware.se
 • Hur lång tid användarna i snitt uppehåller sig på varje sida
 • Hur många sidor besökarna i snitt öppnar vid varje besök
 • Vilken webbläsare som är vanligast
 • Vilken enhet som används (mobil, dator, eller surfplatta)
 • Hur man klickar sig fram till våra webbsidor

Hur du undviker kakor

Om du inte accepterar att kakor används kan du ändra i din webbläsares säkerhetsinställningar så att du antingen inte tar emot några kakor alls, eller så att du får en fråga varje gång en webbplats försöker placera en kaka i din dator. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade kakor. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Du kan också undvika kakor genom att undvika att svara på formulär eller genom att inte logga in på webbplatsen.

Mer om lagen och dess innebörd

Post- och telestyrelsen lämnar ytterligare information om kakor på sin webbplats:

Frågor och svar om kakor för användare (PTS) >